• 2310554840
 • info@infoplan.gr
 • Δευ-Παρ: 9:00 πμ – 5:00 μμ

Διοίκηση, Οικονομία και Πληροφορική

1. Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

H εταιρεία μας με την εικοσαετή και πλέον ενασχόλησή της ως Σύμβουλος στο χώρο της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα διοίκησης και υπηρεσιών, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ανάπτυξης αγροτικού χώρου, έγκαιρα διέγνωσε την ανάγκη προσαρμογής των Ο.Τ.Α και των πόλεων τους στο δυναμικό περιβάλλον που διαμορφώνουν και συνθέτουν οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον μετασχηματισμό τους σε Έξυπνες Πόλεις. Το γεγονός αυτό, μας οδήγησε να εντάξουμε στους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς μας, υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης.

Έξυπνες Πόλεις είναι αυτές που οι διοικήσεις τους υιοθετούν και ενσωματώνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε μια συνολική στρατηγική  στις εσωτερικές τους διαδικασίες και προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις, που διευκολύνουν τις συναλλαγές τους και την εν γένει καθημερινότητά τους.

H Έξυπνη Πόλη αποτελεί συλλογή συστημάτων  που είναι συνεχώς εμπλεκόμενα και μεταβαλλόμενα σε δυναμικό περιβάλλον και σε κοινωνικό πλαίσιο και συνθέτουν ένα σύστημα πληροφοριών.

Τα συστήματα περιλαμβάνουν τεχνική δικτυακή υποδοµή και τεχνολογικό εξοπλισμό, και εφαρμογές.

Οι εφαρμογές είναι ο πυρήνας της έξυπνης πόλης που διευκολύνει / υποστηρίζει τις λειτουργίες ενός δήμου, μιας πόλης.  Καλύπτουν την ολική λειτουργία των δήμων και των πόλεων, όπως:

 • Ψηφιακή διακυβέρνηση (υπηρεσίες διοίκησης, υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης πολιτών στην απασχόληση, στην υγεία, κ.α, e-Δημοκρατία),
 • e-Πληροφόρηση (πόλη/δήμος, εκδηλώσεις, θέσεις δραστηριοτήτων),
 • Απεικόνιση – Προβολή (πόλη/δήμος, περιοχή, πολιτισμός, τουρισμός, μνημεία, αξιοθέατα, προϊόντα, υπηρεσίες),
 • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (e-Υπηρεσίες, e-Αγορές, e-Eπιχειρείν),
 • e- Διαχείριση (μεταφορές, συγκοινωνίες, απορρίμματα, ύδρευση, αποχέτευση, κ.α.)

2. Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης

 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
 • Work flow (Ροή εργασίας).
 • Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών (καθαριότητα, πόσιμο νερό, νερό για αγροτική χρήση, κ.α) .
 • Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων τεχνολογικών υποδομών και μεθόδων.

3. Τοπική Επιχειρηματικότητα

 • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων δημοτικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

4. Επιχειρησιακή Λειτουργία

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, προετοιμασία, αξιολόγηση (εκ των προτέρων, ενδιάμεση, και εκ των υστέρων) διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο έργων, ενεργειών και προγραμμάτων Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς, εθνικούς και ίδιους πόρους.
 • Ψηφιοποίηση και διαχείριση αρχείων.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους/αύξηση παραγωγικότητας.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan).
 • Marketing Plan.

5. Επιστημονική Διοικητική Υποστήριξη και Βοήθεια

 • Εισηγήσεις σε Επιχειρησιακά Θέματα.
 • Υποστήριξη σε Τρέχοντα Θέματα (Ανάλυση Επιλογών, Δημιουργία Προτάσεων, Εισηγήσεις για Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου).
 • Σχεδιασμός Δράσεων (Διοργάνωση Συναντήσεων, Ανάπτυξη Θεμάτων κ.α.).
 • Οργάνωση και Υποστήριξη σε Θέματα Επικοινωνίας.
 • Δημιουργία Αναφορών Προόδου δράσεων του Ο.Τ.Α σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6. Σύνταξη προτάσεων και  εκπόνηση μελετών ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα

(ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος, Αν. Τρίτσης, κ.λ.π)

7. Κοστολόγηση Υπηρεσιών

8. Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

9. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

10. Μελέτες Περιπτώσεων

 

Απασχόληση

1. JobDirect

Η εταιρεία μας σχεδίασε και ανέπτυξε την καινοτόμα Cloud εφαρμογή  jobdirect. Η εφαρμογή jobdirect λειτουργεί ως πλατφόρμα διαμεσολάβης, απασχολησιμότητας και προώθησης της απασχόλησης.

Σκοπός η λειτουργία σε Δήμους και Περιφέρειες Ηλεκτρονικών Κέντρων Απασχόλησης, ενταγμένων ως φυσικές ή άυλες δομές στις Οργανικές Υπηρεσιακές Μονάδες Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας ή Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα Κέντρα  Κοινότητας ή στα Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση (Άρθ.75 Ν.3463/2006).

Η λειτουργία των Η.Κ.Α υποστηρίζεται οριζόντια από την εταιρεία μας.

2. Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και Καριέρας

Στο πλαίσιο υποστήριξης Ηλεκτρονικών Κέντρων Απασχόλησης υλοποιούμε την κατοχυρωμένη εκδήλωση Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και Καριέρας.  Η εκδήλωση χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Work shops δραστηριότητες και ομιλίες σχετικά  με τις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος, τα επιμορφωτικά προγράμματα,  την προσωπική αποτελεσματικότητα (διαχείριση άγχους, δεξιότητες, διεκδικητική συμπεριφορά) κα.

One-to-one συναντήσεις με συμβούλους καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλους εκπαιδευτές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και να επιδιώξει μια σύντομη συμβουλευτική.

Presence business

Συναντήσεις με στελέχη εκπροσώπους επιχειρήσεων όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Exchange of views-Open discussion

Εδώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανοιχτές συζητήσεις, να ανταλλάξει απόψεις και συναναστραφεί με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, κ.α ώστε να λάβει ευρύτερες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

 

Συστήματα Ποιότητας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμβούλων Ποιότητας στα παρακάτω πρότυπα:

 • ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας»
 • ISO 37001 «Πρότυπο κατά της δωροδοκίας»
 • ISO 22000 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»
 • HACCP – Codex Alimentarious «Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλεια Τροφίμων»
 • Σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας παιδικών χαρών Αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/τΒ/18-2-2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • GDPR 2016/679 «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

 

Τεχνικά έργα

Ο τεχνικός τομέας της εταιρείας αναπτύσσει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - Consulting and studies services

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού ενός έργου, ήτοι:

 • Σχεδιασμός και βοήθεια σχετικά με οικοδομικές άδειες και λοιπές εγκρίσεις.
 • Προκαταρκτική εκτίμηση.
 • Προμελέτη και σχέδιο προγραμματισμού.
 • Σχεδιασμός υλοποίησης.
 • Κόστος και δημοσιονομική διαχείριση.
 • Προσκλήσεις υποβολής προσφορών .
 • Διεξαγωγή και Αξιολόγηση outsourcing.

2. Εκπόνηση μελετών

Η εταιρεία μας διαθέτει συνεργάτες, κάτοχοι μελετητικών  πτυχίων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
 • Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, μικρών τεχνικών έργων, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες σήμανσης).
 • Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων).
 • Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές, μελέτες φωτοερμηνείας και χαρακτηρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, κτημάτων).
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

3. Διαχείριση έργου - Project management

Κάθε έργο είναι μοναδικό. Ως εκ τούτου η επιτυχής διαχείριση του έργου ζητεί μια ολιστική προοπτική και προσέγγιση, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι. Η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, η κατανόηση της πολυπλοκότητας του έργου, η γνώση των διαδικασιών, αποτελούν βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση των έργων υψηλής ποιότητας μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο και  προϋπολογισμό.

4. Επιτόπιος συντονισμός και παρακολούθηση - Site coordination and monitoring

Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι ποικίλα και διαφέρουν από έργο σε έργο κατασκευής.

Όποια και αν είναι το μέγεθος του έργου, συντονίζουμε τις υπηρεσίες τρίτων, εξασφαλίζουμε την  ορθή εκτέλεσή του και είμαστε πάντα  σε επαφή με τον πελάτη για την ενημέρωση της προόδου υλοποίησης του έργου και για αποσαφήνιση όλων των τεχνικών και οικονομικών ερωτημάτων.

Ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία και διαφήμιση

Παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, πληροφόρησης, επικοινωνίας. Εγκαθιστούμε Πληροφοριακά Συστήματα και υποστηρίζουμε Cloud εφαρμογές προβολής (κειμένων, στατικών εικόνων  και video).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies