• 2310554840
 • info@infoplan.gr
 • Δευ-Παρ: 9:00 πμ – 5:00 μμ

Διοίκηση, Οικονομία και Πληροφορική

1.  Νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις αφορούν την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και έχουν ως επίκεντρο την υποβοήθηση νέων επιχειρηματιών για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητάς τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Ειδικότερα αφορούν:

 • Τον τύπο και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  Παρέχονται συμβουλές και κατευθύνσεις στους νέους επιχειρηματίες για την επιλογή του τύπου οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης της επιχείρησης.
 • Τις καταστατικές αρχές λειτουργίας.
  Συντάσσονται καταστατικά όλων των τύπων λειτουργίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα αρρυθμίας στην μελλοντική τους λειτουργία.
 • Τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
  Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.
  Εξασφαλίζεται πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αρχικά με την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και μετά με την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Τη διαχείριση φακέλων Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Τα τραπεζικά προϊόντα.
  Διερευνώνται και αξιολογούνται τα τραπεζικά προϊόντα που ενδιαφέρουν τον επενδυτή.
 • Την οργάνωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρήσεων.
  Παρέχονται συμβουλές και κατευθύνσεις στους νέους επιχειρηματίες σε ζητήματα επίλυσης προβλημάτων εσωτερικής λειτουργίας, ηγεσίας, καταρτίζονται σχέδια οργάνωσης προσδιορίζοντας και καταγράφοντας όλες εκείνες τις λειτουργίες που θα χρειαστεί να διεκπεραιωθούν στο πλαίσιο της επιχείρησης: διοίκηση, διαφημιστική πολιτική, πωλήσεις, λογιστικά, αλλά και όσες έχουν να κάνουν με το χώρο υποδοχής, τις φορτώσεις, τις διανομές, την αλληλογραφία κ.λπ.
 • Τον προσδιορισμό κόστους και απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου.
  Παρέχονται υπηρεσίες κοστολόγησης προϊόντων, απόδοσης και απόσβεσης του επενδυμένου κεφαλαίου του επιχειρηματία.
 • Την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan)
 • Τις εμπορικές Συμβάσεις / Συμφωνίες
  Αξιολογούνται εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ παραγωγού –πωλητή και αγοραστή.
 • Την εκμετάλλευση αδρανών σχεδίων και προώθηση υπαναθέσεων.
 • Ενέργειες κατά περίπτωση

1.2. Αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις

Η υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αφορά ένα πλήρες φάσμα  επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών, στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
 • Επενδυτικά Σχέδια Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Επενδυτικά Σχέδια Ε.Σ.Π.Α.
 • Project Management Επενδυτικών Σχεδίων και Έργων.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
 • Κοστολόγηση
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan).
 • Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων τεχνολογικών υποδομών και μεθόδων.

Απασχόληση

1. JobDirect

Η εταιρεία μας σχεδίασε και ανέπτυξε την καινοτόμα Cloud εφαρμογή  jobdirect. Σε αυτήν οι επιχειρήσεις  δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας, αναζητούν κατάλληλο προσωπικό, προβάλλουν το εταιρικό τους προφίλ με κείμενο, φωτο και video, λαμβάνουν μέρος σε έρευνες, κ.α. τα 

Ταυτόχρονα με την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση προσωπικού και στη δημοσίευση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης, η εφαρμογή jobdirect λειτουργεί ως πλατφόρμα διαμεσολάβης, απασχολησιμότητας και προώθησης της απασχόλησης.

Σκοπός η λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης Εργασίας σε Κολλέγια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και  ΚΔΒΜ .

Η λειτουργία της πλατφόρμας υποστηρίζεται οριζόντια από την εταιρεία μας.

2. AgroJob

Το 2021 η εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών σε αγροτικά χέρια στις αγροτικές, κτηνοτροφικές και όχι μόνο εκμεταλλεύσεις των επαγγελματιών αγροτών, των συνεταιρισμών και των αγροβιομηχανιών, η εταιρεία σχεδίασε και ανέπτυξε και υποστηρίζει την καινοτόμα Cloud εφαρμογή agrojob. H εφαρμογή λειτουργεί στην ελληνική, αγγλική, αλβανική και αραβική γλώσσα.

3. Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και Καριέρας

Στα ανωτέρω πλαίσια, υλοποιούμε την κατοχυρωμένη εκδήλωση Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και Καριέρας.  Η εκδήλωση χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Work shops δραστηριότητες και ομιλίες σχετικά  με τις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος, τα επιμορφωτικά προγράμματα,  την προσωπική αποτελεσματικότητα (διαχείριση άγχους, δεξιότητες, διεκδικητική συμπεριφορά) κα.

One-to-one συναντήσεις με συμβούλους καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλους εκπαιδευτές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και να επιδιώξει μια σύντομη συμβουλευτική.

Presence business

Συναντήσεις με στελέχη εκπροσώπους επιχειρήσεων όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Exchange of views-Open discussion

Εδώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανοιχτές συζητήσεις, να ανταλλάξει απόψεις και συναναστραφεί με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, κ.α ώστε να λάβει ευρύτερες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Συστήματα Ποιότητας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμβούλων Ποιότητας στα παρακάτω πρότυπα:

 • ISO 17025:2017
 • ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας»
 • ISO 37001 «Πρότυπο κατά της δωροδοκίας»
 • ISO 22000 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»
 • HACCP – Codex Alimentarious «Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλεια Τροφίμων»
 • GDPR 2016/679 «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Τεχνικά Έργα

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κτηματολογίου, έκδοσης πολεοδομικών αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και τοπογραφικών αποτυπώσεων.

Ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία και διαφήμιση

Παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, πληροφόρησης, επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, λειτουργούμε την Cloud εφαρμογή Power Consultants με την οποία προβάλλουμε επαγγελματίες συμβούλους επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και φέρνουμε σε επικοινωνία με τους ανωτέρω, υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies