Υπηρεσίες

Λύσεις

Εξυπηρέτηση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με αφοσίωση στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση, προσφέρουμε λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων οργανισμών, δήμων, περιφερειών και επιχειρήσεων και ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, ανθεκτικότητα των πόλεων και την αειφορία.

 

Συστήματα Διαχείρισης και Ποιότητας

Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών.

Απασχόληση

Χαρτογράφηση τοπικών αγορών εργασίας και οργάνωση ημερών καριέρας για την ενίσχυση της επαγγελματικής απασχόλησης και διεύρυνση της επαγγελματικής δικτύωσης.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Χρηματοδοτήσεις

Στήριξη στην ανάπτυξη έργων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων με καθοδήγηση για την προετοιμασία προτάσεων.

Διοίκηση – Οικονομία – Πληροφορική

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αναδιάρθρωσης, κοστολόγησης, διαχείρισης έργων και δημόσιων συμβάσεων για οργανισμούς.

Anti-Bullying Πρωτοβουλίες

Προγράμματα και πλατφόρμες για την πρόληψη και καταπολέμηση του σχολικού και εργασιακού εκφοβισμού και άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστους επαγγελματίες.

Επικοινωνία – Πληροφόρηση – Διαφήμιση

Προσφέρουμε πλατφόρμες προβολής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας την επικοινωνία και διαφήμιση.

Υπηρεσίες

Τι παρέχουμε

Που απευθυνόμαστε

 1. 1.1. Οργανωτική Αναδιάρθρωση. Περισσότερα εδώ!
  1.2. Ροή Εργασίας. Περισσότερα εδώ!
  1.3. Αποδοτικότητα & Παραγωγικότητα. Περισσότερα εδώ!
  1.4. Αναφορές Προόδου. Περισσότερα εδώ!
  1.5. Κοστολόγηση Τελών ή Ανταποδοτικά τέλη. Περισσότερα εδώ!
  1.6. Δημόσιες Συμβάσεις. Περισσότερα εδώ!
  1.7. Σύστημα ελέγχου. Περισσότερα εδώ!
  1.8. Διαχείριση έργων. Περισσότερα εδώ!
  1.9. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Περισσότερα εδώ!
  1.10. Business Plan. Περισσότερα εδώ!
  1.11. Μελέτες περιπτώσεων. Περισσότερα εδώ!
 1. 2.1. anti-bulling school κατά UNI 42:2018. Περισσότερα εδώ!
  2.2. αnti-bullying school Απλής Συμμόρφωσης. Περισσότερα εδώ!
  2.3. anti – bullying business – Εργασιακός εκφοβισμός. Περισσότερα εδώ!
  2.4. ISO 9001 – Διαχείριση Ποιότητας. Περισσότερα εδώ!
  2.5. HACCP Codex Alimentarious. Περισσότερα εδώ!
  2.6. ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση. Περισσότερα εδώ!
  2.7. ISO 17025 – Εργ. Δοκιμών και Διακριβώσεων. Περισσότερα εδώ!
  2.8. ISO 21001 – Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί. Περισσότερα εδώ!
  2.9. ISO 22000 – Ασφάλεια Τροφίμων. Περισσότερα εδώ!
  2.10. ISO 27001 – Ασφάλεια Πληροφοριών. Περισσότερα εδώ!
  2.11. ISO 27701 – Ασφάλεια Απορρήτου. Περισσότερα εδώ!
  2.12. ISO 37001 – Κατά της δωροδοκίας. Περισσότερα εδώ!
  2.13. ISO 45001 – Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Περισσότερα εδώ!
  2.14. ISO 45003 – Ψυχολογική υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Περισσότερα εδώ!
  2.15. Προϊόντα ΠΟΠ,ΠΓΕ,ΕΠΙΠ. Περισσότερα εδώ!
meeting-service

Απασχόληση

Χαρτογράφηση τοπικών αγορών εργασίας.

Εξειδικευμένη ομάδα αναλαμβάνει τη σύνταξη και εκπόνηση μελετών χαρτογράφησης των τοπικών αγορών εργασίας, αποκαλύπτοντας τις δυναμικές και τις προοπτικές τους. Αναλύουμε ένα πλήθος παραμέτρων, όπως οι τρέχουσες τάσεις για κάθε επάγγελμα, οι προοπτικές απασχόλησης, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστα δεδομένα και προτάσεις που θα βοηθήσουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών, στον επαναπροσανατολισμό εργαζομένων και ανέργων, καθώς και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη βελτίωση της απασχόλησης. Με τις μελέτες μας, δημιουργούμε εργαλεία που ενισχύουν την κατανόηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και βοηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.

Ημέρες Συνεργασίας και Καριέρας.

Στο πλαίσιο υποστήριξης δομών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας υλοποιούμε την κατοχυρωμένη εκδήλωση Ημέρα Συνεργασίας και Καριέρας.  Η εκδήλωση χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Work shops δραστηριότητες και ομιλίες σχετικά  με τις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος, τα επιμορφωτικά προγράμματα, την προσωπική αποτελεσματικότητα (διαχείριση άγχους, δεξιότητες, διεκδικητική συμπεριφορά) κα.

One-to-one συναντήσεις με συμβούλους καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλους εκπαιδευτές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και να επιδιώξει μια σύντομη συμβουλευτική.

Presence business Συναντήσεις με στελέχη εκπροσώπους επιχειρήσεων όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Exchange of views-Open discussion. Εδώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανοιχτές συζητήσεις, να ανταλλάξει απόψεις και συναναστραφεί με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, κ.α ώστε να λάβει ευρύτερες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

career-company

Ημέρες Συνεργασίας και Καριέρας

Οι Ημέρες Συνεργασίας και Καριέρας είναι κατοχυρωμένη με την υπ΄αριθμ. 3184/2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδήλωση της εταιρείας INFO-PLAN A.E. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο/η άνεργος/η και η επιχείρηση. Αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης για το ευρύ κοινό και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων για εργασία και εργοδοτών. Επίσης περιλαμβάνουν ομιλίες, παρουσιάσεις μελετών και ερευνών για την απασχόληση, την ανεργία, την δυναμική των επαγγελμάτων, τις δεξιότητες, την νέα τεχνολογία, την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και αναπροσανατολισμό και την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, γίνονται ανοικτά rendezvous μεταξύ των ενδιαφερομένων για εργασία και εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και του δημοσίου τομέα, λαμβάνουν μέρος ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, μελετητές, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμβουλοι διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, κ.α.

6567

Επικοινωνία

Στείλτε μας μήνυμα για να ανακαλύψουμε μαζί την λύση για την ανάγκη της επιχείρησής σας

  Με γνώμονα την ποιότητα και την αξιοπιστία, η εταιρεία μας δεσμεύεται να βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα, προσφέροντας λύσεις που κάνουν τη διαφορά.

  Links

  Επικοινωνία

  Επικοινωνία

  info@infoplan.gr

  2310554840

  Αντ. Μίγγα 18, Νάουσα Ημαθίας

  © 2024 Infoplan